Contact Zomer
Zoek op de site Nederlandse Versie Menu
Search:
Version Française English Version Nederlandse Versie
reservering

Wettelijke informatie

(gereguleerd bij wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwen in de digitale economie)

Deze site is gepubliceerd door de Dienst voor Toerisme van Sint Sorlin d' Arves, vereniging 1901, kampioen 73530 St Sorlin d' Arves Tel 00 33 (0)4 79 59 71 77 77 Fax 00 33 (0)4 79 59 75 50

info@saintsorlindarves.com: www.saintsorlindarves.com

Juridisch vertegenwoordiger: Madame Christiane GAGNIERE, Voorzitter

Hoofdredacteur: Madame Isabelle ARBUZ, hoofdonderwijzeres


Het gebruik van de op deze site ontwikkelde databanken is bestemd voor gebruik door de Dienst voor Toerisme van St Sorlin d' Arves. Ze mogen in geen geval aan derden worden verkocht.

De eigenaar neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de informatie en diensten die worden geleverd.

De getoonde prijzen zijn indicatief.

Het Office de Tourisme de St Sorlin d' Arves streeft er echter naar om de informatie die op deze site wordt geplaatst zo goed mogelijk te gebruiken, nauwkeurig en actueel te houden. Zij behoudt zich het recht voor om de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Ook waarschuwt ze bezoekers dat het behoort om de informatie op een andere manier te verifiëren, onder meer door contact op te nemen met het bedrijf.

Dienovereenkomstig wijst het Office de Tourisme de St Sorlin d' Arves elke aansprakelijkheid af: voor eventuele onjuistheden of weglatingen in de beschikbare informatie op de site voor alle schade die het gevolg is van frauduleuze indringing door een derde partij die leidt tot wijzigingen in de informatie beschikbaar gesteld op de website, en meer in het algemeen voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong of gevolgen veroorzaakt als gevolg van het feit dat iemand toegang heeft tot de site of niet in staat is om toegang te krijgen, alsook voor alle schade.

Bovendien, tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten die op de site aanwezig zijn en al het materiaal dat voor deze site is gemaakt, exclusief eigendom van Office Tourism St Sorlin d' Arves of zijn leveranciers.

Reproductie van enig materiaal op deze site is uitsluitend toegestaan voor informatie voor privé- en huishoudelijk gebruik, elke reproductie of gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Alle handelsmerken op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven.

Alle producten, logo's en afbeeldingen vermeld op de pagina's van deze site zijn eigendom van hun respectievelijke merken.

Verwerking van persoonsgegevens

De informatie van de Dienst voor Toerisme van Sint Sorlin d' Arves zal moeten worden verzameld uit de vrijwillige registratie van een e-mail die door de gebruiker wordt verstrekt, zodat hij een brochure kan ontvangen, om het even wat te leren over een punt. Dergelijke informatie wordt nooit gedeeld met derden.

Auteursrecht

Deze hele site is beschermd door de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom. Elke weergave, reproductie, wijziging, commercieel gebruik en elke overdracht naar een andere site is verboden, tenzij gemachtigd om per post te verzoeken. Uitsluitend persoonlijk gebruik is toegestaan.

Hyperlinks (verantwoordelijkheden)

De hyperlinks op de site die gebruikers naar andere websites verwijzen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Office de Tourisme de St Sorlin d' Arves voor de inhoud van deze sites.

Elke persoon of entiteit die via onze site gelinkt wil worden aan www.saintsorlindarves.com, moet hiervoor eerst toestemming vragen.

Het opzetten van een link naar onze site vereist geen toestemming.

De Dienst voor Toerisme van Sint Sorlin d' Arves wijst elke aansprakelijkheid in dit geval af.

Meer informatie:
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEBX.htm

Foto Credits:
Office de Tourisme de St Sorlin d' Arts

Ontworpen en gehost door:
Société alliantie Réseaux
26 Rue Saint Exupéry ZI du Plan Pinet BP 144 73303 Saint Jean de Maurienne Cedexne
Telefoon: 04.79.64.64.07.72 - Fax: 04.79.64.44.58
Mail: info@alliance-reseaux.com - Website: www.alliance-reseaux.com

Weerbericht
Sneeuw en Hellingen
Cams
Brochures
Plattegronden
Shopping